điểm nóng tin tức

rdl vaping là gì?

2023-08-26 18:11:02

RTL là viết tắt của vaping phổi trực tiếp bị hạn chế. Phổi trực tiếp bị hạn chế là một thuật ngữ tương đối mới và làm mờ ranh giới giữa Miệng và Phổi (MTL)

 và trực tiếp đến phổi (DTL).


Với vaping Phổi Trực tiếp Hạn chế (RDL), bạn có thể hít vào giống như cách hít trực tiếp vào phổi, tuy nhiên, bạn không cần quá nhiều luồng khí qua cuộn dây.


RDL về cơ bản mang đến cho bạn những điều tốt nhất của cả hai thế giới, mang lại trải nghiệm hương vị tương tự như DTL trong khi mang lại cảm giác cổ họng MTL tương tự.


Bộ dụng cụ vape RDL, cung cấp cho bạn khả năng sử dụng nước vape PG cao hơn ngoài nước vape 70% VG và cung cấp nhiều kiểu vaping.

 Cuộn dây RDL giúp tăng cường hương vị cũng như sản xuất hơi mà không cần sử dụng cuộn dây siêu mạnh. Điều này có nghĩa là hệ thống sử dụng ít điện năng pin hơn, 

 chất lỏng bị đốt cháy ít hơn, tạo ra hương vị đậm đà hơn.

Chat with us

This website contains nicotine and only suitable for those who are 21 years or older. Are you 21 or older?
Please verify your age before entering the site.
21+ Under

WARNING

This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.
Only for adults, MINORS are prohitbited from buying e-cigrette.