kiến thức vape bạn chưa biết

muối nicotine có an toàn không?

2022-11-05 14:28:58

Hiện tại có rất nhiều nghiên cứu về vaping. Public Health England, cơ quan y tế và sức khỏe của chính phủ liên bang Anh, đã đánh giá nghiên cứu về vaping cũng như đã kết thúc nó an toàn hơn ít nhất 95% so với hút thuốc.

Nghiên cứu đó đã tập trung vào e-liquid với nicotine freebase. Hiện tại, có rất ít nghiên cứu về muối nicotine. 

Một mối quan tâm đã được sử dụng axit benzoic để tạo ra muối nicotin. Một nghiên cứu đã xác định vị trí của Benzen ở dạng hơi. Một đánh giá về nghiên cứu do Giáo sư Farsalinos thực hiện cho thấy điều này là do sai lầm trong nghiên cứu, và khi được sử dụng bởi các vapers, độ benzen thấp hơn trong không khí.

Muối nicotin có thể an toàn hơn chất lỏng điện tử bình thường. Tiến sĩ Houezec (Tư vấn độc lập về sức khỏe cộng đồng và sự phụ thuộc vào thuốc lá. Nhà khoa học, Chuyên gia cai thuốc lá, Huấn luyện viên, Rennes, Pháp) đã thông báo cho chúng tôi:

Đối với tôi, việc vape ở mức công suất thấp hơn với giá trị điện trở lớn hơn luôn an toàn hơn thay vì thực hiện vaping sub-ohm. Điều này cũng cho phép người dùng tận dụng mức độ mạnh hơn của nicotine và sau đó đạt được sự hài lòng nhanh hơn với việc hít ít hơi hơn cũng như uống chất lỏng.

Tóm lại, hiện tại không có lý do gì để nghĩ rằng muối nicotine có thể rủi ro hơn so với việc vaping thông thường.

<iframe width = "560" height = "315" src = "https://www.youtube.com/embed/cZR4bXRd4Fg" title = "Trình phát video YouTube" frameborder = "0" allow = "speedrometer; autoplay; clipboard- ghi; phương tiện được mã hóa; con quay hồi chuyển; hình ảnh trong hình "allowfullscreen> </iframe>

Chat with us

This website contains nicotine and only suitable for those who are 21 years or older. Are you 21 or older?
Please verify your age before entering the site.
21+ Under

WARNING

This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.
Only for adults, MINORS are prohitbited from buying e-cigrette.