điểm nóng tin tức

lanavape sẽ tham gia triển lãm vape Trung Đông vào ngày 6-8 tháng 7 năm 2023, tại trung tâm triển lãm quốc tế Ai Cập

2023-03-07 15:44:12

(MEVS) Triển lãm Vape Trung Đông đến Ai Cập.    

MEVS 2023 sắp tới sẽ được tổ chức vào ngày 6-8 tháng 7 năm 2023, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Ai Cập - Cairo – Ai Cập.    


Vì Ai Cập là cánh cửa của Châu Phi và là cửa ngõ thực sự của tất cả các nước Trung Đông, chúng tôi mời tất cả các nhà sản xuất vape toàn cầu như,

 Thuốc lá điện tử, chất lỏng điện tử, bình phun, vape dùng một lần, nguyên liệu nicotin, phụ kiện, v.v., để tham dự triển lãm vape Trung Đông ở Ai Cập và đưa hoạt động kinh doanh của họ lên một tầm cao mới.  Lanavape sẽ tham gia Triển lãm Vape Trung Đông.

Chi tiết địa chỉ:


Chat with us

This website contains nicotine and only suitable for those who are 21 years or older. Are you 21 or older?
Please verify your age before entering the site.
21+ Under

WARNING

This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.
Only for adults, MINORS are prohitbited from buying e-cigrette.