chia sẻ hoạt động của công ty lanavape

hội nghị thường niên lana vape

2023-01-11 17:22:22

Nhiệt liệt chào mừng sự thành công của Hội nghị thường niên Lana Vape 2022. Trong năm mới, hãy cùng nhau xây dựng thành công của chúng ta vào năm 2023!

Chúng tôi đã mời tất cả nhân viên của Lana và các đối tác cung ứng thân yêu của chúng tôi đăng ký tham dự cuộc họp thường niên.

Bữa tiệc bắt đầu với bài phát biểu của Tổng Giám đốc của chúng tôi, ông Liu Wang. Tổng kết sự phát triển của chúng tôi trong năm qua, chúng tôi đã trải nghiệm rất nhiều trong năm nay. Có triển lãm thành công ở Indonesia, sự phát triển mạnh mẽ của khu vực Malaysia và thậm chí là sự chuyển đổi thương hiệu của Lana. Chúng tôi đã cống hiến rất nhiều trong suốt chặng đường và cuối cùng vào cuối năm 2022, chúng tôi đã thấy được thành quả của những nỗ lực của mình!


Tiếp theo là lời cảm ơn đến các đối tác cung cấp của chúng tôi vì sự hỗ trợ và giúp đỡ chặt chẽ của họ trong suốt cả năm và chúng tôi không thể đạt được thành công của mình nếu không có sự cống hiến và giúp đỡ quên mình của họ.

Vào cuối bữa tiệc, một bức ảnh nhóm được chụp bởi những người quản lý chủ sở hữu, những người có sự cống hiến, hiểu biết sâu sắc và hướng dẫn chiến lược đã góp phần vào thành công của Lana.


Cuối cùng, tôi xin chúc LANAVAPE một năm mới vạn sự như ý. Chúc LANAVAPE thêm một năm rực rỡ và tốt đẹp hơn trong năm 2023 mới!Chat with us

This website contains nicotine and only suitable for those who are 21 years or older. Are you 21 or older?
Please verify your age before entering the site.
21+ Under

WARNING

This product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical.
Only for adults, MINORS are prohitbited from buying e-cigrette.